Kvalitet, Service och Kunskap

Vår ambition är att vara en heltäckande leverantör till charkindustrin.

BRG Pack startade 2005 av Björn Gustafsson. BRG Pack har mångårig erfarenhet av chark- och livsmedelsindustri. Vi finns lokaliserade med kontor och lager i Landskrona. 

Produktsortimentet har vuxit i takt med branschens efterfrågningar och vi har idag ett brett sortiment av artiklar från väl kända producenter. 

Med vårt breda sortiment, vår samlade kunskap och kompetens kan vi idag erbjuda lösningar för både små och stora behov. Vår ambition är att vara den kompletta leverantören till svensk livsmedelsindustri.

Våra produktgrupper

Fibertarm

Påsar

Kollagentarm

Kryddor

Nät

Film

Plasttarm

Specialtarm

Vegetarisk tarm

Våra leverantörer

Kontakta oss